Typer och tekniker

När du vänder dig till en tandläkare som kan sätta in implantat i din mun ska du veta att det inte finns en enda typ och en teknik att tillgå. Idag jobbar tandläkare inte bara med olika märken vad gäller själva tandimplantaten. De väljer också olika metoder för att förbereda och sätta in implantaten.

Det här är sådant som kan påverka hur du upplever ett tandimplantat och därför bör du också lära dig lite mer om möjligheterna vad gäller typer och tekniker. Vi börjar med att se generellt på de största fabrikaten som används av svenska tandvårdskliniker.

De tre största tandimplantatfabrikaten

Du kan alltid välja ett okänt märke och det behöver absolut inte vara farligt. Men när du får tandimplantat från något av de större märkena ger det en stor trygghet. Du kan då luta dig mot lång erfarenhet och också lita på att du får både garanti och stöd då det behövs.

Här är de tre främsta fabrikaten som används i Sverige:

Dentsply/Sirona

Dentsply Sirona är ett amerikanskt märke med många år på nacken. Dentsply har köpt upp AstraTech och därmed kan vi hävda att det rör sig om tandimplantat med svensk förankring. Det här är implantat som det finns lång erfarenhet av och som liksom alla andra ledande märken tillverkas av rent titan.

NobelBiocare

Från NobelBiocare kommer ett svenskt tandimplantat som heter Brånemark Systems och som har funnits på marknaden sedan 1965. Implantaten har givetvis bearbetats sedan dess men det rör sig ändå om svensk innovation som bevisligen håller måttet.

Straumann

Straumanns implantat är också välkända och har funnits länge. De marknadsförs bland annat med konceptet schweizisk precision vilket kan få oss att tänka på kvalitetsklockor. Med över 60 års utveckling och innovation i ryggen kan Straumann räknas till de allra främsta inom tandimplantat internationellt sett. Det är mycket vanligt att svenska tandkliniker erbjuder lösningar med detta fabrikat.

 

Fördelar med ett känt märke

Det finns flera viktiga fördelar med att välja ett känt märke och den teknik som kommer med det. Om vi ser på de tre nämnda fabrikaten ovan så har de gemensamt:

 • Implantat som med säkerhet håller hög kvalitet
 • Lösningar som ger flexibilitet
 • Goda garantier
 • Hög lyckandefrekvens

Det är som sagt vanligast att implantat av hög kvalitet är gjorda av ren titan. Det här kan komma att förändras i framtiden då det just nu testas med nya material. Men då är det också mycket troligt att just ett av dessa märken kommer att vara med och introducera nyheter då de blir aktuella.

 

Med tanke på priset

För många är det priset som styr vilken teknik och vilken typ av tandimplantat det blir. Men du ska vara medveten om att priserna för själva implantaten inte skiljer sig särskilt mycket då det handlar om kvalitet. Det är annat som kan komma att påverka hur mycket det till sist kommer att kosta.

Om du ska spara på något är det inte i första hand implantatets konstruktion och material du vill dra ner på. Kom ihåg att ett riktigt bra implantat kan hålla så pass länge att du slipper tänka på saken under resten av ditt liv. Det kan vara väl värt att satsa på de bästa fabrikaten och även betala för en van hand som sätter in tandimplantatet på ett säkert och professionellt sätt.

Men det är klart att du kan jämföra priser och det bör du göra. Så som den svenska tandvården ser ut går det att spara pengar på att vara om sig och kring sig. Det är också mycket troligt att tandvårdsindustrin kommer att förändras under kommande år. Men när du jämför priserna hos olika tandkliniker för tandimplantat får du inte glömma bort vad det är du sparar på och om du verkligen vill göra det!

 

Vad är tandimplantat?

Oavsett typ och modell är det viktigt att komma ihåg att det i grund och botten handlar om samma sak. Tandimplantat är små och de fästs i benet som finns under tandköttet. Det här ger en artificiell tand som agerar precis som en vanlig tand med rot.

Det går att använda tandimplantat i olika situationer. Om du har förlorat en tand kan implantatet bli aktuellt och det ger en långvarighet som är väldigt fördelaktig.

Några av de allra vanligaste typerna av tandimplantat är:

Endosteal

Det här är den vanligaste typen som anses vara mycket säker. Endosteal tandimplantat passar de flesta men implantatet måste fästas i ett käkben som är i god form. Med skruvar sätts implantaten in i benet och proceduren är inte särskilt komplicerad. Endosteal är bra val då det finns tandbroar eller avtagbara tandproteser i munnen.

Men det tar lite tid att läka efter insättning av Endosteal tandimplantat. Implantatet måste ta fäste och sitta stadigt. När läkningen är klar går det att sätta i tänder i posterna som finns på skruvarna. Här är det viktigt att det blir tänder som passar väl in med andra tänder som finns omkring.

Om du tycker att det känns obehagligt med tandimplantat som sätts fast i ditt käkben kanske du är mer intresserad av typen som kallas för Subperiosteal.

Subperiosteal

Den här typen av tandimplantat ligger under tandköttet men vilar bara mot käkbenet istället för att skruvas fast i det. Metoden innebär att man lägger in titanfästen som kommer att sticka upp över tandköttet där det går att fästa tandproteser.

Om du av någon anledning inte har tillräcklig höjd på käkbenet kan det här bli ett bra alternativ. Det kan också vara ett bra val om du av någon anledning inte vill genomgå en operation för att lägga till mer ben i området.

Zygomatic

Det här är en typ som är ganska ovanlig men som ändå måste nämnas. Proceduren är komplicerad och blir bara aktuell för den som inte har tillräckligt med käkben för Endosteal tekniken. Zygomatic innebär att tandimplantatet fästs i kindbenet istället för i käkbenet.

 

Det är ofta benvolymen som står i centrum

När du ser på metoder för tandimplantat kommer volymen på ditt käkben att få stor betydelse. Det är ofta så att metoden som används styrs av huruvida det behövs mer ben eller inte. Då det inte finns tillräckligt mycket ben att fästa tandprotesen i finns det flera vägar att gå.

Benmassa kan gå förlorad av olika skäl. Det kan till exempel vara så att den som går utan tänder under flera års tid också förlorar benmassan som annars hade funnits under tänderna. Det är en god anledning till att börja se på tandimplantat direkt efter att en tand dras ut. Det är sällan klokt att vänta för länge med detta!

Ben kan hämtas från andra delar av kroppen men nu finns det också moderna metoder som gör att benet kan återbildas på ett naturligt sätt. Senare studier med ämnet Zirocnia har visat riktigt goda resultat som kan få stor betydelse för framtidens tandimplantattekniker. Att odla mer ben kan också vara aktuellt om det är så att din käke helt enkelt inte har bredden som krävs för tandimplantat.

 

Implantatets struktur får betydelse för bentillväxten

Något som kan få betydelse för hur benet i käken tar till sig ett tandimplantat är strukturen på implantatet. Det kan röra sig om gängor som är fina eller grova. Det här kan du se genom att titta på implantatet.

Tandimplantatets yta behandlas med olika tillsatser och har ytor som är till för att bentillväxten mot implantatet ska gynnas. Här kan det vara klokt att rådgöra med tandläkaren som jobbar med implantat för att ta reda på vilken struktur som kan bli det bästa valet.

 

Behandlingskonceptet All on 4

Ett koncept som numera ofta nämns är det som kallas för All on 4. Det här är en effektiv metod som kan passa bra för dig som inte vill fortsätta med en tandprotes eller stora hål i tandraden. Med 4 tandimplantat kan den här metoden återställa hela käken trots att alla tänder fattas.

Med All on 4 blir behandlingen billigare och snabbare. I och med att man placerar implantaten långt bak i munnen är det här också en möjlighet för den som har ett reducerat käkben. Det här händer ofta då en person går utan tänder under flera års tid.

All on 4 ger snabbt resultat

När du väl genomför operationen kan du genast få en bro som ansluts till implantaten som sätts in. Det betyder att du redan efter första behandlingen återigen har tänder i munnen. När implantaten har läkt kommer bron att bytas ut mot en ny bro som är specialgjord på ett tandtekniskt laboratorium.

 

12 Frågor och svar om olika typer av tandimplantat?

Det ställs många frågor omkring tekniker och metoder och givetvis rent allmänt omkring hur det är att sätta in tandimplantat. Här är några vanliga frågor som kan vara bra att ha svar på innan du bokar in tid för undersökning och planering av tandimplantat.

 1. Hur vet jag vilken typ av implantat som blir bäst?

Det vet du när du har rådgjort med en tandläkare som är expert. Det går att få rådgivning på telefon och det är en bra start. Men för att få veta precis vad som kommer att passa dig allra bäst bör du boka in en undersökning där det bland annat kan fastställas hur ditt käkben ser ut.

 1. Finns det tekniker som gör mindre ont?

Bra tekniker ska inte göra ont. Men det är förstås viktigt att förstå att ditt tandkött kan reagera på att det sätts in implantat. Det kan vara lite känsligt och kännas konstigt ett tag efter att du får ditt implantat. Det viktigaste är att du får en teknik som passar din käke bäst. Sedan kan det vara klokt att välja en erfaren klinik som jobbar på ett smidigt sätt vilket också kan minska på känslor av obehag.

 1. Är det säkert med tandimplantat utomlands?

Det beror på klinik. Det finns väldigt bra tandkliniker i andra länder som erbjuder svenskar tandvård på svenska. Du bör ta kontakt med tidigare patienter för att få veta mer om hur de har behandlats och vilka resultat som har uppnåtts.

 1. Varför är det billigare med tandimplantat i andra länder?

Det kan vara billigare men ta reda på varför. Om det är billigare för att man låter tandvårdsstudenter experimentera på dig ska du vara väl medveten om det. Tänk också på att det kostar att resa och att du kanske inte är så pigg på att resa direkt efter en operation.

 1. Går det att laga ett trasigt tandimplantat?

Det kan gå att laga beroende på vad det är som har gått sönder. Om det är problem med skruv som inte fäster kanske du måste tänka om. En bra tandläkare med god erfarenhet ska kunna hjälpa dig oavsett vad det är som strular med ditt implantat.

 1. Hur snabbt blir det klart?

Det kan bli klart mycket snabbt. Du får för det mesta räkna med några månader. Om du vill gå framåt lite långsammare kan du göra det. Tillsammans med din tandläkare kommer du att strukturera upp en plan som känns hållbar för dig. Ett implantat är snabbare klart än en hel käke som behöver nya tänder.

 1. Hur många gånger måste man operera?

Det bör räcka med en operation för ett implantat. Men det här beror också på metod. Om du dessutom behöver mer ben kan det innebära flera ingrepp som är till för att göra din käke redo för tandimplantatsoperationen.

 1. Varför är vissa metoder bättre än andra?

Vissa metoder kommer att passa dig bättre än andra och det innebär att de är bättre. Målet bör alltid vara att få ett slutresultat som du blir nöjd med. Du ska få tänder med god passform som sitter som de ska så att du kan äta som vanligt. Om vägen till detta resultat är smidig har du funnit en metod som är bättre än andra.

 1. Är det alltid titan i implantaten?

Titan är standard och det bör vara rent titan. Detta beror på att titan sällan skapar irritationer. Men det experimenteras med nya material och i framtiden kan det komma att bli tal om andra material som kan fungera minst lika bra, kanske bättre.

 1. Vad måste man göra innan behandlingen?

Det hela börjar alltid med en undersökning där det kan fastställas om du är aktuell för att få tandimplantat och i sådant fall vilken typ. Dessutom finns det förutsättningar som du ska leva upp till. Om du är rökare kan du räkna med att få nej till en behandling.

 1. Är det säkert att sätta in tandimplantat?

Ja, om du vänder dig till en seriös tandvårdsklinik ska det inte vara någon fara med tandimplantat. Ett ingrepp i munnen är alltid känsligt med tanke på hur många bakterier som frodas där. Det är också en god anledning till att välja den klinik som kommer att utföra operationen noggrant. Utöver den tandläkare som genomför behandlingen ska du också tänka på att typ av implantat kan få betydelse för hållbarhet och säkerhet. Kända märken kommer med många fördelar.

 1. Hur länge håller tandimplantaten?

Om du väljer en bra metod kan de hålla för resten av ditt liv.  Så god är kvalitén på moderna fabrikat och metoder. Det gäller förstås att du sköter dina tänder på rätt sätt men implantaten kan vara början på tandhälsa som räcker livet ut.